• <<
  • 27. Október
  • 28. Október
  • 29. Október
  • 30. Október
  • 31. Október
  • 1. November
  • 2. November
  • >>

Zmeny súvisiace s vodičskými preukazmi od januára 2013

Vodičov čakajú od budúceho roka revolučné zmeny. Dôvodom je zjednotenie vodičských preukazov v celej Európskej únii. Slovákov sa dotknú najmä nové skupiny pre motocyklistov, vekové obmedzenia a aj ich vydávanie na dobu určitú. Zmení sa tak aj platnosť tých, ktoré boli vydávané v minulosti. Pozrite si ich prehľad, aby ste sa na zmeny dokázali včas pripraviť.

Informácie týkajúce sa najdôležitejších zmien:

Hranica minimálneho veku šoférovania autobusov a nákladných automobilov sa znižuje o 3 roky

Doteraz stačil na šoférovanie autobusov, určených na prepravu min. 16 osôb, minimálny vek 21 rokov. Teraz už bude potrebný minimálny vek 24 rokov. O januára 2013 už vodičský preukaz skupín C a CE (nákladné vozidlá nad 7,5 tony) nezískate ako 18-roční. Skúšky na veľké nákladiaky a kamióny bude môcť absolvovať občan, ktorý dosiahol vek 21 rokov. Doterajšie vodičské oprávnenia však ostávajú v platnosti. Takže ak si do 19. Januára 2013 spravíte vodičský preukaz  na veľkú motorku, kamión alebo veľký autobus podľa súčasných pravidiel, zmena hraničného veku podľa nových predpisov nespôsobí neplatnosť vášho vodičského preukazu.

Vodičský preukaz potrebný na príves za auto

Úpravou prejde aj skupina B (osobné autá). Zmeny nastanú v tom, aký príves môžete pripojiť k svojmu autu. Po novom sa komplikovaný predpis nejednoznačný vo výklade výrazne zjednoduší.
Od 19. januára tak k autu do 3,5 tony budete môcť pripojiť príves, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg. Predpokladom je, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg. Vodičský preukaz skupiny BE (po starom B+E) budete potrebovať, ak za auto skupiny B pripojíte príves, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg. Ak príves bude ťažší, budete potrebovať vodičák skupiny C1E (predtým C1+E, nákladné vozidlo do 7,5 tony s prívesom).

 

Šoférovanie veľkých motoriek bude možné až od 24 rokov

Výkonnejšie motorky, trojkolky alebo štvorkolky budú mať inak definované skupiny ako doteraz.
Oprávnenie viesť skúter, moped, či malú štvorkolku získate ako doteraz automaticky. Avšak tie výkonnejšie skupiny sa budú líšiť. Motorkári nad 18 rokov budú môcť viesť stroj, ktorého výkon nepresiahne 25 KW.  Vznikne nová skupina motoriek, A2. Ich výkon nesmie presiahnuť 35 kW, pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť môže mať hodnotu najviac 0,2 kW/kg a nesmú byť odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu. Oprávnenie na šoférovanie vozidiel tejto skupiny sa bude sa udeľovať po zložení skúšky ľuďom nad 18 rokov. Motorky bez obmedzenia výkonu však budú môcť získať iba vodiči nad 24 rokov. Veľa mladých tak príde o možnosť viesť športové motorky s vysokým výkonom.

Vodičské preukazy pre ľudí od 65 rokov

Lehota na absolvovanie povinnej zdravotnej prehliadky sa  predlžuje na každých 5 rokov, takže vodiči nad 65 rokov ju už nebudú musieť absolvovať každé dva roky. Ak ale budú šoférovať nákladné auto, autobus, vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb, povinné zdravotné prehliadky budú musieť absolvovať naďalej každé dva roky. Ak budete mať vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013 (platí od tohto dátumu do termínov uvedených nižšie), naďalej sa na vás budú vzťahovať dve povinnosti:

1. podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov
2. mať pri sebe počas vedenia motorového vozidla doklad o zdravotnej spôsobilosti nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta ste povinní preukázať sa takýmto dokladom.

V prípade, že si vymeníte vodičský preukaz za nový po 19.1.2013, tak ako vodič s vekom nad 65 rokov nebudete musieť nosiť so sebou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Potvrdením bude nový vodičský preukaz, ktorý vám policajti vydajú po predložení platného potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.

 

Obmedzená platnosť vodičských preukazov

Vodičské preukazy vydávané doteraz, majú neobmedzenú platnosť. Od budúceho roka sa ich platnosť obmedzí najviac na 15 rokov. Ak ste vodičský preukaz získali v čase od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, bude vám platiť do 31. decembra 2023. Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032. Vodičské preukazy, ktoré vám vydajú po 19. januári 2013, nebudú mať platnosť dlhšiu ako 15 rokov. Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov s výnimkou situácie opísanej nižšie. Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov s výnimkou situácie opísanej nižšie. Platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Výmena, poplatky a čiastočná neplatnosť vodičského preukazu

Vodičský preukaz vám vymenia, keď odovzdáte starý. Bude vás to stáť 3 eurá. Za vydanie za vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu zaplatíte 6,50 eura. Vodiči nad 65 rokov nebudú platiť nič, ak im vydajú vodičský preukaz  s platnosťou na dva roky. Tých ale asi veľa nebude, keďže väčšine sa budú vydávať vodičské preukazy na 5 rokov. Vodičský preukaz môže byť po novom neplatný nielen ako celok ale aj čiastočne. Napríklad, keď pre niektorú zo skupín vozidiel vyprší termín uvedený na vodičskom preukaze, tento prestáva byť platný pre danú skupinu vozidiel. Ak vám vyprší platnosť vodičského preukazu pre skupinu B, auto šoférovať nesmiete. Môže vám však platiť skupina A, takže aj keď  si za volant auta nebudete môcť sadnúť, motorku budete môcť šoférovať bez strachu z pokuty. Ak by ste šoférovali vozidlo, pre ktoré je už váš vodičský preukaz neplatný, riskujete 60-eurovú pokutu a zadržanie vodičského preukazu.

Tabuľka nových skupín, ktoré sú priradené starým skupinám vozidiel


Doterajšie vodičské oprávnenie skupiny oprávňuje šoférovať skupinu
AM AM
A1 A1, AM
A s obmedzením výkonu motora do 25 kW A2, A1, AM
A bez obmedzenia A, A2, A1, AM
B1 B1, AM
B B, B1, AM
B+E B, BE, B1 a AM
C1 C1, B, B1, AM a T
C1+E C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
(D1E iba v prípade, ak ste držiteľom oprávnenia skupiny D1 získanej pred 19.1.2013)
C C, C1, B, B1, AM a T
C+E CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
(DE iba v prípade, ak ste držiteľom oprávnenia skupiny D získanej pred 19.1.2013)
D1 D1, C, C1, B, B1, AM a T
D1+E D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
D D, D1, C, C1, B, B1, AM a T
D+E DE, D, D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
T T, ale len na území Slovenskej republiky
A/50 AM